divendres, 11 de novembre del 2011

Bèlgica a partir del documental 30 minuts de TV3

Vegeu els vídeos i contesteu les preguntes de més avall.Qüestions:

1- Què passa a les reunions de l'ajuntament de Kraainem? Quin és el problema?

2- Com fomenten l'aprenentatge del neerlandès en relació a l'habitatge?

3- Per què la dona que ha tingut problemes per comprar la casa té ara problemes per aprendre neerlandès?Podeu veure només des del minut 5.

4- Què diu la dona del vídeo que no comparteixen?

5- La família flamenca. Què diu la xiqueta de la televisió en francès? Entén el francès?

6- Com són els mitjans de comunicació?

7- Quina llengua es va imposar en l'inici de la creació de l'estat belga? Quina situació econòmica hi havia llavors i quina hi ha ara?

8- Què passa a Brussel·les?

diumenge, 6 de novembre del 2011

Esquema tema sociolingüística

Sociolingüística

1 Introducció. Conceptes bàsics (p. 40):
 • ús lingüístic, àmbits d'ús i normes d'ús
 • comunitat lingüística i consciència lingüística
 • lleialtat lingüística i autoodi
 • interposició lingüística i interferència
2 El contacte de llengües. Causes. (p. 241)
3 El bilingüisme. Tipus. (p. 242 i ampliat amb apunts)
4 El mite del bilingüisme. (p. 244)
5 La diglòssia (p. 245)
6 El conflicte lingüístic. (p. 247)
 • La substitució lingüística (llengües minoritàries i minoritzades).
 • La normalització lingüística.
7 La planificació lingüística. Models. (p. 291)
 • monolingüisme com a objectiu
 • protecció de minories
 • Espanya
 • federalisme
 • bilingüisme institucional
8 Casos especials de planificació i recuperació lingüística (p. 291)
9 Les llengües a Espanya i estatus jurídic. (p. 338)
10 El català avui. (p. 379)
 • Àmbits d'ús
 • Marc legal
 • Coneixement de la llengua.
11.- Les llengües en el món (fotocopiat).